รางวัลแห่งความภูมิใจ ได้รับถ้วยรางวัลของสมเด็จพระบรมราชินีนาถจากการประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้ ชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปีซ้อนในงาน “ล้านนาพฤกษชาติ 12 สิงหา มหาราชินี” ซึ่งจัดกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ สวนหลวงล้านนา ร.๙ เชียงใหม่ และรางวัลยอดยี่ยม ประเภทอื่นๆอีกมากมาย จากการไปร่วมงานประกวดกล้วยไม้ทั่วประเทศ

Award

The prize of honor  was given to the farm by Her majesty the queen from the Mini Orchid Garden Contest and awarded the first place for three years in the “Lanna Botanic in honor to the Queen” Fair which is held in the middle of August every year at Ratchamangkla Park Chiang Mai. Other Prizes of exceptional have also been rewarded from participating orchid contests countrywide.